Miesiąc: Lipiec 2015

Uwaga dopalacze !!!

Informacja o numerach telefonu pod którymi uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą uzyskać bezpłatną pomoc, w tym na temat dopalaczy.

Dopalacze_naFB

Dodano: 25 lipca, 2015 | Dodał: Robert Szulc

Oferty na usługę w zakresie dostawy artykułów żywieniowych

Kierując się art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. Zmianami/oraz Zarządzeniem Nr 20/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr3  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 14.000 euro zapraszam do złożenia pisemnej oferty w prowadzonym rozeznaniu rynku na usługę w zakresie dostawy artykułów żywieniowych – kliknij w menu „Oferty w zakresie dostawy artykułów żywieniowych”

Dodano: 11 lipca, 2015 | Dodał: Robert Szulc

Zmiana godzin pracy sekretariatu

W lipcu i sierpniu sekretariat czynny od 7.00 do 15.00.

Dodano: 3 lipca, 2015 | Dodał: Robert Szulc