Miesiąc: Lipiec 2017

Sprawozdanie z zajęć dodatkowych w ramach projektu unijnego pt.: „Równamy szanse – program rozwojowy szkoły”

logo_ueW bieżącym roku szkolnym realizowano pierwszy etap zajęć dodatkowych w ramach projektu unijnego pt.: „Równamy szanse – program rozwojowy szkoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Odbywały się następujące zajęcia:

Logopedyczne dla klasy I – w trzech 4-osobowych grupach

Matematyczne dla klas IV – wyrównujące i rozwijające

Język angielski dla klas V – zajęcia wyrównujące i rozwijające

Język angielski dla klas VI – zajęcia wyrównujące

Przyrodnicze dla V – w blokach trzygodzinnych – rozwijające umiejętności przyrodnicze

Plastyczne – z zakresu arteterapii plastycznej – dla klasy I w celu wsparcia w zakresie aklimatyzacji w szkole

Plastyczne – z zakresu arteterapii plastycznej – dla klasy IV – VI w celu rozwijania umiejętności twórczych, interpersonalnych, czy pokonywania trudności emocjonalnych.

Zrealizowane zajęcia miały na celu objęcie wsparciem uczniów w zakresie wyrównywania szans oraz w zakresie rozwijania zdolności. Uczniowie nabyli lub też rozwinęli kompetencje, wiedzę i umiejętności w zakresie treści obejmujących poszczególne zajęcia edukacyjne i terapeutyczne.

Projekt „Równamy szanse – program rozwojowy szkoły” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań edukacyjnych uczniów drugiego etapu edukacyjnego w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz j. angielskiego. Jednoczesnym celem jest też wsparcie ucznia młodszego – przekraczającego próg edukacyjny – w zakresie pokonywania barier komunikacyjnych.

Cel projektu jest zgodny z programem operacyjnym RPO WSL 2014 – 2020 – np. poprzez działania szkoły dążące do poprawy jakości kształcenia, dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wdrażania do ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej.

Efektem realizacji projektu będą lepsze wyniki edukacyjne uczniów objętych wsparciem, rozwój ich kompetencji matematyczno – przyrodniczych, językowych oraz społecznych.

Ponadto w efekcie realizacji projektu zostaną doposażone pracownie: j. angielskiego, matematyczna, przyrodnicza i logopedyczna w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej). Doposażenie zapewnione w ramach projektu będzie wykorzystywane również po jego zakończeniu.

Wartość projektu na dwa lata szkolne wynosi 105 778,78 zł, w tym wartość środków unijnych to 89 911,93 zł.

 

 

Dodano: 5 lipca, 2017 | Dodał: Robert Szulc

Zmiana godzin otwarcia Orlika

Podczas wakacji Orlik czynny codziennie od 14.00 – 20.00. Zapraszamy.

Dodano: 3 lipca, 2017 | Dodał: Robert Szulc