Miesiąc: Wrzesień 2020

Nowe logo samorządu szkolnego

Super logo samorządu szkolnego wykonane przez najlepszego grafika w tej szkole, który nazywa się Paweł Hnida.

Dodano: 27 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Dzień kropki

15 września to jeden z najbardziej kolorowych i kreatywnych dni na świecie, bo właśnie wtedy przypada… Międzynarodowy Dzień Kropki! Tego dnia w naszej szkole rządziły… kropki! 

Dodano: 25 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc

II etap projektu „Uczymy się i doświadczamy”

W bieżącym roku szkolnym realizujemy drugi etap projektu ze środków Unii Europejskiej pt „Uczymy się i doświadczamy”– realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:
– wzmocnienie potencjału edukacyjnego
– ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Chcemy zapewnić uczniom pomoc oraz wsparcie w zakresie edukacji z matematyki i języka angielskiego oraz zachęcić do rozwoju zainteresowań i kreatywności w przyrodniczych dziedzinach nauki.

W ramach projektu odbędą się zajęcia, dla uczniów z klas I-III oraz IV-VIII z zakresu rozwijania kompetencji i zainteresowań oraz z zakresu dydaktyczno – wyrównawczego.


Zadanie 1 – „Step by step I”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w pierwszym etapie edukacyjnym 
Zadanie 2 – „Step by step II”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w drugim etapie edukacyjnym 
Zadanie 3 – „Outside school” zajęcia organizowane poza lekcjami i poza szkołą – język angielski 
Zadanie 4 – „Może zostanę naukowcem” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w pierwszym etapie edukacyjnym 
Zadanie 5 – „Policz zanim zrobisz” – kształtowanie kompetencji matematycznych w klasach IV
Zadanie 6 – „Opisuję Ziemię” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie V
Zadanie 7 – „Odkrywam biologię aktywnie” – kształtowanie kompetencji przyrodniczych w klasie VI
Zadanie 8 – „Idealne związki” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie VII
Zadanie 9 – „Badam, doświadczam, znam” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie VIII

W ramach projektu w ubiegłym roku szkolnym zostały zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej.

W bieżącym roku szkolnym odbędą się zajęcia wyjazdowe w ramach zajęć przyrodniczych.

Wartość projektu: realizacja zajęć, wyjazdów i zakup pomocy dydaktycznych 300 000 zł.

Dodano: 21 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Obiady !

Od  dnia  07.09.2020 r.  rozpoczynamy  wydawanie  obiadów  dla  chętnych  uczniów.   W  dniu  02.09.2020 r.   intendent  SP3   przyjmuje  zapisy na  obiady.

Dodano: 1 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc
Dodano: 1 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc