1 2 3 4 5

WAŻNE INFORMACJE

  • Istnieje możliwość wynajęcia sali gimnastycznej. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 4577322.

  • Od 4 stycznia do 8 stycznia sekretariat czynny od 8.00 do 14.00.  Od 11 stycznia od 7.30 do 15.30

6- 12 Maja Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża

Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) obchodzony jest każdego roku w maju. W tym roku wypada on w dniach 6-12 maja. Termin wybierany jest tak, aby zawsze obejmował dzień 8 maja. Wtedy to bowiem obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca ustanowiony  w rocznicę urodzin Henri Dunanta- ojca idei tej wielkiej akcji humanitarnej.

Początki Czerwonego Krzyża

Pierwsza organizacja Czerwonego Krzyża  (CK) została utworzona w 1863r. Jej inicjatorem był szwajcarski finansista Henri Dunant,który poruszony był ogromem cierpień ludzkich, jakie wyrządziła tocząca się w tamtym czasie wojna. Idea ta bardzo szybko rozprzestrzeniła się nie tylko w Europie, ale i na świecie. W kilka lat później została ona wprowadzona w życie m.in. w Prusach, Belgii, Rosji, Japonii, czy w USA, a zatem obiegła wiele kontynentów. Wagę jej działania doceniono poprzez podpisanie w 1864r. Konwencji Genewskiej, która stanowi o godnym traktowaniu rannych i jeńców. A zatem u podstaw swojego funkcjonowania organizacja miała na celu pomoc ofiarom dotkniętym działaniami wojennymi. Z tego też powodu zajmowała się również i szkoleniami pielęgniarek.

Czerwony Krzyż w Polsce

Czerwony Krzyż w Polsce zaczął działać już w styczniu 1919r., a więc krótko po odzyskaniu niepodległości (we września tego samego roku zostaje przyjęty do Ligii Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża). Spotkaniu, na którym zostaje on powołany do życia patronuje żona Ignacego Paderewskiego- Helena Paderewska, która już wcześniej działała w podobnych organizacjach na terenie Polski. Dla Polski był to najlepszy możliwy moment do powstania tego typu organizacji. Kraj nasz pogrążony był wówczas w licznych walkach: powstanie wielkopolskie, trzy powstania śląskie, czy wojna polsko- bolszewicka. Potrzebna zatem byla pomoc humanitarna na dużą skalę. PCK tę pomoc niosła.

            Zakres działania PCK (nazwa Polski Czerwony Krzyż funkcjonuje oficjalnie od 1927r.) zmienił się po 1939r. Od tego momentu organizacja rozpoczęła (obok pomocy ofiarom wojny np. poprzez prace w szpitalach polowych) zajmować się poszukiwaniem zaginionych w trakcie wojny osób. W 1943r. jej działacze zostają nawet poproszeni przez III Rzeszę o dokonywanie ekshumacji zwłok w Katyniu. To właśnie PCK stworzyło wówczas listę 2805 ofiar zbrodni katyńskiej. Również i po II wojnie światowej organizacja prowadziła na masową skalę poszukiwania członków rodzin rozdzielonych w trakcie wojny.

            Kolejną zmianę dla PCK przyniósł okres komuny w Polsce, kiedy to ich działalność została znacznie ograniczona. Organizacja nauczyła się wówczas działać niezależnie od państwa. Stała się tym samym samowystarczalna.

            Ponad stuletnie doświadczenie sprawiło, iż PCK stał się organizacją niezwykle rozbudowaną. Pomoc w jej ramach niesie ponad 150 tysięcy wolontariuszy na terenie całego kraju. Zakres jej działania jest niesłychanie rozbudowany i obejmuje m.in.:

– akcje honorowego krwiodawstwa

– edukacja z zakresu pierwszej pomocy, zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia

– pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą

– wsparcie dla uchodźców

– dożywianie najuboższych

– prowadzenie placówek interwencji kryzysowej

– dbanie o starsze i samotne osoby

– pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Z pozdrowieniami

Wasza pielęgniarka szkolna

Dodano: 4 maja, 2020 | Dodał: Robert Szulc