E Twinning

eTwinning w naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014

Certyfikat udziału w projekcie

Prezentacje:

Christmas in Poland, Szkola Podstawowa nr 3 in Rydułtowy

New Year’s Eve traditions in Poland, Szkoła Podstawowa nr 3 in Rydułtowy

Our town Rydultowy, Poland, Szkola Podstawowa nr 3 in Rydultowy

Poland, Szkola Podstawowa nr 3 in Rydułtowy

Prezentacja o szkole

W listopadzie 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu eTwinning I made a Christmas card for you. Projekt został zaakceptowany i zarejestrowany przez Narodowe Biuro Akcji eTwinning. Do projektu przystąpiły 34 szkoły partnerskie z całej Europy. Każda szkoła miała za zadanie wykonanie i wysłanie pocztą (najpóźniej w pierwszym tygodniu grudnia) kartek świątecznych z życzeniami w języku angielskim i ojczystym do pozostałych partnerów, a ponadto przygotowanie prezentacji multimedialnych na temat tradycji świątecznych i noworocznych danego kraju oraz prezentacje dotyczące szkoły, miasta i państwa.

Uczniowie klas 4-6 wykonywali kartki świąteczne na lekcjach plastyki pod opieką nauczyciela mgr Beaty Rzaczek. Życzenia zostały ułożone na lekcji języka angielskiego wspólnie z uczniami klasy 6 b pod opieką mgr Marzeny Buszki. Do każdej kartki zostały dołączone dwie świąteczne fotografie Rydułtów wraz z napisanymi ręcznie przez uczniów klasy 6 b pozdrowieniami, a także opłatek świąteczny. Kartki zostały wysłane na początku grudnia. Uczniowie klasy 6 b: Oliwia Joszko, Wiktoria Knapik, Natalia Prochasek oraz Dominik Juroszek wykonali prezentacje Power Point (nad częścią językową opiekę sprawowała mgr Marzena Buszka, a nad częścią graficzną mgr Beata Rzaczek).

W miesiącu grudniu nasza szkoła otrzymała kartki świąteczne od partnerów, z których została wykonana gazetka świąteczna, wystawiona w holu głównym. Kartki otwierali i czytali na zajęciach kółka języka angielskiego uczniowie klas czwartych. Prezentacje naszych partnerów służą jako materiał dydaktyczny w czasie zajęć kółka języka angielskiego, a także lekcji języka angielskiego w klasach 4-6 w celu rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz poszerzania wiedzy o krajach europejskich.

W projekt zaangażowało się bardzo wielu uczniów, u których widoczne były entuzjazm, ciekawość i ogromna otwartość na inne kultury. Celem projektu jest uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych
i podkreślenie ich roli w naszym życiu oraz zapoznanie uczniów z ich rówieśnikami w innych państwach europejskich oraz tamtejszymi szkołami.

Marzena Buszka