Galeria

Rok szkolny 2017/2018

Świetlica

Sala gimnastyczna

Biblioteka

„Zerówka”

Klasa I a

Klasa I b

Klasa II a

Klasa III a

Klasa III b

Klasa III c

Klasa IV a

Klasa IV b

Klasa V a

Klasa V b

Klasa VI a

Klasa VI b

Klasa VII a

Klasa VII b

hol na parterze i przy sali nr 8 i 9

Rok szkolny 2015/2016

Nasza szkoła – co nowego ?

„Zerówka”

Biblioteka

Klasa nr 2 i hol

Korytarz przy sali gimnastycznej oraz klatka schodowa do świetlicy

Przedszkole

Klasa I a

Klasa I b

Klasa I c

Klasa II a

Klasa II b

Klasa III a

Klasa III b

Klasa IV a

Klasa IV b

Klasa V a

Klasa V b

Klasa VI a

Klasa VI b

Rok szkolny 2014/2015

Nasza szkoła

Dyrekcja

Pokójnauczycielski i sekretariat

Świetlica i kuchnia

Biblioteka

Przedszkole

Klasy: zerówka

Klasy: I a

Klasy: I b

Klasy: II a

Klasy: II b

Klasy: III a

Klasy: III b

Klasy: IV a

Klasy: IV b

Klasy: V a

Klasy: V b

Klasy: VI

Na przerwach

Szkolny „okrąglak”

Nasza nowa kosiarka