1

WAŻNE INFORMACJE

  • Istnieje możliwość wynajęcia sali gimnastycznej. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 4577322.

  • Od 4 stycznia do 8 stycznia sekretariat czynny od 8.00 do 14.00.  Od 11 stycznia od 7.30 do 15.30

II etap projektu „Uczymy się i doświadczamy”

W bieżącym roku szkolnym realizujemy drugi etap projektu ze środków Unii Europejskiej pt „Uczymy się i doświadczamy”– realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:
– wzmocnienie potencjału edukacyjnego
– ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Chcemy zapewnić uczniom pomoc oraz wsparcie w zakresie edukacji z matematyki i języka angielskiego oraz zachęcić do rozwoju zainteresowań i kreatywności w przyrodniczych dziedzinach nauki.

W ramach projektu odbędą się zajęcia, dla uczniów z klas I-III oraz IV-VIII z zakresu rozwijania kompetencji i zainteresowań oraz z zakresu dydaktyczno – wyrównawczego.


Zadanie 1 – „Step by step I”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w pierwszym etapie edukacyjnym 
Zadanie 2 – „Step by step II”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w drugim etapie edukacyjnym 
Zadanie 3 – „Outside school” zajęcia organizowane poza lekcjami i poza szkołą – język angielski 
Zadanie 4 – „Może zostanę naukowcem” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w pierwszym etapie edukacyjnym 
Zadanie 5 – „Policz zanim zrobisz” – kształtowanie kompetencji matematycznych w klasach IV
Zadanie 6 – „Opisuję Ziemię” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie V
Zadanie 7 – „Odkrywam biologię aktywnie” – kształtowanie kompetencji przyrodniczych w klasie VI
Zadanie 8 – „Idealne związki” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie VII
Zadanie 9 – „Badam, doświadczam, znam” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie VIII

W ramach projektu w ubiegłym roku szkolnym zostały zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej.

W bieżącym roku szkolnym odbędą się zajęcia wyjazdowe w ramach zajęć przyrodniczych.

Wartość projektu: realizacja zajęć, wyjazdów i zakup pomocy dydaktycznych 300 000 zł.

Dodano: 21 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc