1 2 3 4 5

WAŻNE INFORMACJE

  • Istnieje możliwość wynajęcia sali gimnastycznej. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 4577322.

  • Od 4 stycznia do 8 stycznia sekretariat czynny od 8.00 do 14.00.  Od 11 stycznia od 7.30 do 15.30

Informacja dotycząca rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia i wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej, zostali zakwalifikowani.

Rodzice/opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych proszeni są o przesłanie drogą mailową na adres szkoły : spnr3rydultowy@wp.pl potwierdzenia woli rodziców/prawnych opiekunów w zakresie przyjęcia kandydata do klasy pierwszej.

           W związku z obecną sytuacją wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – rodzice kandydatów zostaną poinformowani także telefonicznie o zakwalifikowaniu dziecka do klasy pierwszej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach

Joanna Skowron

Dodano: 18 marca, 2020 | Dodał: Robert Szulc