1 2 3 4 5

WAŻNE INFORMACJE

  • Istnieje możliwość wynajęcia sali gimnastycznej. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 4577322.

  • Od 4 stycznia do 8 stycznia sekretariat czynny od 8.00 do 14.00.  Od 11 stycznia od 7.30 do 15.30

Informacja

Szanowni rodzice.
W związku z panującym ryzykiem dotyczącym koronawirusa od jutrzejszego dnia szkoły i przedszkola w całej Polsce zawieszają zajęcia dydaktyczno – wychowacze .
Jutro i w piątek, tj. 12 i 13 marca szkoła będzie pełnić funkcję opiekuńczą tylko dla dzieci przeszklonych oraz z klas I – III, wobec których rodzice nie mają możliwości zorganizowania opieki. 
W przypadku opisanej wyżej wyjątkowej sytuacji prosimy o poinformowanie telefonicznie, czy Państwa dziecko będzie w szkole czwartek i piątek (nr tel. szkoły 516143370)

Natomiast od dnia 16 marca 2020 przez dwa tygodnie szkoła wraz w oddziałem przedszkolnym przestaje przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę. 
W wytycznych Ministra Edukacji Narodowej wyraźnie podkreślono, że czas zamknięcia szkół nie jest okresem ferii, należy go rozumieć jako kwarantannę, polegającą na spędzeniu tego czasu w domu i ograniczeniu do minimum kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym. Podkreślono również aby do minimum ograniczyć kontakty dzieci z osobami starszymi (dziadkami) celem eliminacji ryzyka przeniesienia na osoby starsze zakażenia wirusem. 
Ponadto czas ten nie jest wolny od nauki. Nauczyciele w kontakcie elektronicznym przekażą informacje dotyczące zakresu pracy uczniów, jaką powinni wykonać w domu. 
Kolejne informacje dotyczące zaistniałej sytuacji będą podawane na bieżąco, prosimy również o śledzenie informacji w mediach. 
Poniżej podajemy wytyczne pochodzące ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej 
Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformieepodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Dodano: 11 marca, 2020 | Dodał: Robert Szulc