Kalendarium

1874 Królewski Powiatowy Inspektor Szkolny Woitylak, w obecności Lokalnego Inspektora Szkolnego Strahler`a, sołtysów Freunda i Altmana przekazał szkołę nauczycielowi Augustowi Krzosce.

1925 założenie samodzielnej parafii kościelnej Radoszowy

1939-1945 szkoła pod okupacją (nauka w języku niemieckim)

1973 pierwszy etap rozbudowy i modernizacji szkoły

1978 jubileusz 50-lecia powstania ZHP w szkole

1997 otwarcie sali komputerowej

2002 – 2004 realizacja projektu w ramach programu Socrates Comenius Let’s dance

2006 nowa kuchnia oraz szatnie przy sali gimnastycznej

2007 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w szkolnej bibliotece

2012 Termomodernizacja budynku szkoły

 

1873 zaciągnięcie pożyczki z Prowincjonalnej Kasy Pomocy dla śląska na budowę szkoły

1905 oddanie do użytku drugiego budynku szkolnego

1926 wcielenie Radoszów do miasta Rydułtowy. Szkoła Podstawowa nr 3 najstarszą szkołą na terenie miasta

1945 reaktywowanie szkoły polskiej przez kier. L. Świdra

1975 nadanie szkole imienia Arki Bożka

1983 uruchomienie sali gimnastycznej i świetlicy

1998 uroczyste otwarcie kompleksu boisk i obejścia szkoły

2003 nowa pracownia komputerowa

2006-2009 realizacja projektu w ramach programu LLP Comenius Let’s build bridges

2009 Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”

2014 Uroczystość 140-lecia szkoły