Rada Rodziców

Spotkanie Rady Rodziców 25.10.2017 (środa) o 16:30 w świetlicy szkolnej.

Uczeń SP 3 im. Arki Bożka Rydułtowy jest objęty zbiorowym ubezpieczeniem NNW na podstawie polisy nr 903012318546 na sumę ubezpieczenia 14 000 zł

Okres ubezpieczenia od 30.09.2017 do 29.09.2018

Obsługę związaną z zawarciem ubezpieczenia i likwidacja szkód prowadzi:

Biuro ubezpieczeń STU ERGO HESTIA S.A

44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 1 (Rynek)

Tel. 32 453 16 67

HESTIA Szkoły 2017 oferta

Konto Rady Rodziców

Proszę nie wpłacać na konto pieniędzy na ubezpieczenie. (to zbierają skarbnicy, bądź osoby wyznaczone w klasach).

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
nr rachunku: 59 8470 0001 2045 0069 6489 0001
w tytule proszę wpisać imię i nazwisko a także klasę dziecka.

Adres e-mail Rady Rodziców

radarodzicowsp3@tlen.pl