Rada Rodziców

1.Rada Rodziców informuje iż składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/21 wynosi 50 zł
Pieniądze płacimy osobie wyznaczonej z trójki klasowej, która zbiera pieniążki ,trzeba jej również podać imię , nazwisko ucznia jak również pesel ucznia. NIE MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO !!!
TERMIN PŁATNOŚCI do 15 października 2020.


2. Składka na komitet w roku szkolnym 2020/21 :
I dziecko- 60 zł
II dziecko- 30 zł
III dziecko- 0 zł
Nr rachunku bankowego Rady Rodziców pozostaje ten sam, co w ubiegłym roku szkolnym
59 8470 0001 2045 0069 6489 0001


3. Adres e-mail Rady Rodziców pozostaje ten sam co w ubiegłym roku szkolnym.
radarodzicowsp3@o2.pl

Zgłaszanie likwidacji szkód:

1) telefonicznie – 801 107 107 z tel. stacjonarnego, +48 58 555 55 55 z tel. komórkowego

2) strona internetowa Ergo Hestia WWW.ERGOHESTIA.PL  – formularz zgłoszenia szkody.

NUMER POLISY  903013503558

Dodatkowo numer konta, na które ma być wpłacone odszkodowanie, dokumentacja medyczna oraz dowód osobisty opiekuna.