Rada Rodziców

Polisa Hestia Biznes nr 903012785672
uczniowie są objęci ubezpieczeniem od 30.09.2018 do 29.09.2019
Proszę nie wpłacać pieniędzy na ubezpieczenie na konto Rady Rodziców.
Konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

nr rachunku: 59 8470 0001 2045 0069 6489 0001
w tytule proszę wpisać imię i nazwisko a także klasę dziecka.

Adres e-mail Rady Rodziców

radarodzicowsp3@tlen.pl

deklaracja HESTIA Rodo-1 z uzupełnionymi OWU

OWU Hestia Biznes B